علیرضارضائی: 
فرزندعلی اصغر
سال تولد1349 روستای ناصرآباد اقبال واقع در7کیلومتری قزوین (جاده رشت)
تحصیلات :کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
شغل:دبیر
آثار:عاشق بی حوصله (شعرطنز)
طنزپردازان قزوین (پژوهش)
ابلهان باورکنند (لطیفه)

اشعار چاپ شده درنشریات محلی استان قزوین وهفته نامه های طنزسراسری ازجمله :گل آقا، خورجین، طنزپارسی و....

اسم مستعار: سنگ پا، رضاپنچری، کل اوغلان، پسته خندان، فیلسوف قزوینی و...

وبلاگها:
خرنامه، شنگول آباد، سه گانی طنز، کل اوغلان، طنزبایاتیلار، اوچلوک و....

یک سال برنامه نویسی دررادیوکیش ویک سال هم در رادیو تهران و....

یکشنبه 14 تیر 1394
بؤلوملر : علیرضا رضایی,