منده سیغار ایکی جهان

Imad Eddin Nasimi


منده سیغار ایکی جهان من بو جهانا سیغمازام
گوهری لامکان منم کون و مکانا سیغمازام

عرشیله فرش و کاف وکان منده بولوندو جمله چون
کَس سوزونی اوزاتما کی شرح بیانه سیغمازام

کون ومکان دیر آیتیم ذاته گئدر بدایتیم
سن بو نشانیله منی من بو نشانه سیغمازام

کیمسه گمان و ظن ایله اولمادی حقیله بیلیش
حقی بیلن بیلیر کی من ظن و گمانه سیغمازام

صورته باخ و معنی نی صورت ایچینده تانی کی
جیسمیله جان منم ولی جسمیله جانه سیغمازام

هم صدفم هم اینجی یم حشر و صراط و سینجیم
بونجا قماش و رختیله من بو دکانه سیغمازام

جانیله هم جهان منم دهریله هم زمان منم
گور بو اطیفنی کی من دهرو زمانه سیغمارام

گرچه محیط اعظمم آدیم آدیمدی آدیمم
واریله کُن فکان منم من بو مکانه سیغمازام

انجمیله فلک منم وحی اولان ملک منم
چک دیلینی سن ابسم اول من بو لسانه سیغمازام

ذره منم گونش منم چارله پنج و شش منم
صورتی گور بیان ایله من بو بیانه سیغمازام

ذات ایله ام هم صفاتیله قدریله هم براتیله
گل شکرم نباتیله بسته دهانه سیغمازام

شهد منم شکر منم شمس منم قمر منم
روح وروان باغیشلارام روح وروانه سیغمازام

اره یانان شجر منم چرخه چیخان حجر منم
گور بو اُودون زبانه سین من بو زبانه سیغمازام

گرچه بوگون نسیمی یم هاشمی یم قریشی یم
مندن اولودور آیتیم آیت شانه سیغمازام.

(عمادالدین نسیمی)

شنبه 20 تیر 1394