سن دنیزسن
منسه یاغئش
دامجئ،دامجئ
اوره یینه آل منی
...


-ذکرعلی نظرپور
-8 آبان 1342
-پارساآباد موغان
-کارشناس علوم اداری

پنجشنبه 15 مرداد 1394
بؤلوملر : ذکرعلی نظرپور,