کاسیبلیق...


kasibliq duti diməni

Servət unutdi  məni

 

Bahaliq nəhəng kimin

Dənizdə utdiməni

 

کاسیبلیق دوتدی منی

ثروت اونوتدی منی

 

باهالیق نهنگ کیمین

دنیزده اوتدی منی!


قایناق http://alirezarezai.arzublog.com


شنبه 16 آبان 1394
بؤلوملر : علیرضا رضایی,